Rasfoire documente

Hotarirea 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 ca zile libere

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018

Decretul 1245/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018

Hotarirea 977/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018

Hotarirea 979/2018 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018

Hotarirea 981/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018

Hotarirea 79/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate şi mediu COM(2018)673

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018

Hotarirea 80/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanţarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migraţie, fluxuri de refugiaţi şi ameninţări la adresa securităţii COM(2018) 708

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018

Hotarirea 81/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire, pentru 2019, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peşte din Marea Neagră COM(2018)710

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018

Decretul 1242/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018

Decretul 1243/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018

Decretul 1244/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018

Ordinul 1287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018

Ghid de finantare din 2018 a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

publicat in M.Of. 1061 din 14-dec-2018