Rasfoire documente

Contract-Cadru din 2018 de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2019

publicat in M.Of. 1060 din 14-dec-2018

Ordinul 209/2018 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2019

publicat in M.Of. 1060 din 14-dec-2018

Ordonanta urgenta 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 1060 din 14-dec-2018

Legea 306/2018 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018

publicat in M.Of. 1060 din 14-dec-2018

Acord de imprumut din 2018 pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

publicat in M.Of. 1060 din 14-dec-2018

Decretul 1219/2018 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018

publicat in M.Of. 1060 din 14-dec-2018

Decizia 552/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicat in M.Of. 1060 din 14-dec-2018

Decizia 708/2018 privind modificarea anexei la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 490/2016 pentru aprobarea graficului efectuării transportului deţinuţilor între unităţile penitenciare

publicat in M.Of. 1060 din 14-dec-2018

Ordinul 1824/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

publicat in M.Of. 1060 din 14-dec-2018

Ordinul 5531/2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.823/2013

publicat in M.Of. 1060 din 14-dec-2018