Rasfoire documente

Decizia 682/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 lit. a), art. 30 alin. (1) lit. e) şi art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2018

Decizia 703/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 3 teza a doua din Codul civil din 1864

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2018

Decizia 54/2018 privind numirea domnului Tudor-Bogdan Rogin în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2018

Ordinul 223/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) ''Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA''

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2018

Ordinul 27/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Legii nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 şi 399 bis din 7 iunie 2011

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2018

Regulament din 2018 de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2018