Rasfoire documente

Decizia 1062/2018 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Hotarirea 78/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Hotarirea 82/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Hotarirea 961/2018 privind modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 153349 aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Gărzii Forestiere Bucureşti, precum şi pentru actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea şi Gărzii Forestiere Bucureşti, instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Decizia 307/2018 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ioniţă Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Ordinul S.M.Ap.-126/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Ordinul M.213/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Ordinul 2495/2018 privind aprobarea Listei ocupaţiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Decizia 1069/2018 privind utilizarea unor resurse de numerotaţie geografice şi în afara ariei corespunzătoare

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Ordonanta urgenta 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Ordinul M.214/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018