Rasfoire documente

Hotarirea 955/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 1056 din 13-dec-2018

Hotarirea 957/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acesta din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Mehedinţi şi Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Mehedinţi

publicat in M.Of. 1056 din 13-dec-2018

Ordinul DG1/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1056 din 13-dec-2018

Legea 299/2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia la 25 mai 2018

publicat in M.Of. 1056 din 13-dec-2018

Acord din 2018 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război

publicat in M.Of. 1056 din 13-dec-2018

Decretul 1208/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia la 25 mai 2018

publicat in M.Of. 1056 din 13-dec-2018

Hotarirea 953/2018 pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie

publicat in M.Of. 1056 din 13-dec-2018

Hotarirea 954/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare şi modernizare imobil din Piaţa Revoluţiei nr. 1A Bucureşti prin POR 2014-2020''

publicat in M.Of. 1056 din 13-dec-2018

Ordinul M.212/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1056 din 13-dec-2018

Ordinul 132/2018 privind instituirea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală

publicat in M.Of. 1056 din 13-dec-2018

Ordinul 1249/2018 privind instituirea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală

publicat in M.Of. 1056 din 13-dec-2018

Ordinul 137/2018 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare Instituţiei Prefectului

publicat in M.Of. 1056 din 13-dec-2018