Rasfoire documente

Ordinul 3700/2018 privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi a comisionului de gestiune în cadrul programului ''Prima casă'', precum şi a comisionului de administrare şi a comisionului de risc în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 1055 din 13-dec-2018

Ordinul 1496/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP3 Verneşti din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1055 din 13-dec-2018

Ordinul 1497/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Pietrele-Sam II din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1055 din 13-dec-2018

Ordinul 1498/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii 2008 Vişina Veche din judeţul Olt, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1055 din 13-dec-2018

Ordinul 3776/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.648/2018 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului TEZAUR - ediţia Centenar, aferent lunii noiembrie 2018

publicat in M.Of. 1055 din 13-dec-2018

Decizia 19/2018 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 prima teză din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu referire la dispoziţiile art. 26 alin. (1) lit. a) şi d) din aceeaşi lege, există obligaţia de declarare prealabilă a adunărilor publice, atunci când adunările urmează să se desfăşoare în pieţe ori pe căile publice (drum public, parte carosabilă şi trotuar) sau în alte locuri prevăzute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 60/1991, situate în imediata vecinătate a sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat

publicat in M.Of. 1055 din 13-dec-2018

Hotarirea 96/2018 privind adoptarea Standardelor internaţionale de audit 800, 805 şi 810 (revizuite), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar

publicat in M.Of. 1055 din 13-dec-2018