Rasfoire documente

Declaratia 2/2018 privind dimensiunea parlamentară a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene pe care România o va exercita în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019

publicat in M.Of. 1054 din 13-dec-2018

Decizia 489/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 lit. dd) şi art. 11 alin. (1) lit. d) pct. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1054 din 13-dec-2018

Hotarirea 958/2018 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1054 din 13-dec-2018

Hotarirea 962/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie

publicat in M.Of. 1054 din 13-dec-2018

Hotarirea 963/2018 privind recunoaşterea Asociaţiei pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în judeţul Timiş ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 1054 din 13-dec-2018

Hotarirea 964/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1054 din 13-dec-2018

Hotarirea 1069/2018 pentru abrogarea art. 21 alin. (3) din Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, şi a art. 221 alin. (3) din Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007

publicat in M.Of. 1054 din 13-dec-2018

Ordinul 1618/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 1054 din 13-dec-2018