Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Legea 305/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Hotarirea 959/2018 privind rechemarea şi numirea unui consul general

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Legea 303/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Decretul 1216/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Legea 304/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Decretul 1217/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Decretul 1218/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Hotarirea 178/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel european şi de abrogare a Acţiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.052/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM 631 (2018)

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Hotarirea 179/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia Uniunii Europene pentru Azil si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 - COM (2018) 633 final

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Hotarirea 180/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală (reformare) - COM (2018) 634 final

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Hotarirea 181/2018 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului Online cu caracter terorist - COM (2018) 640 final

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Hotarirea 182/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere - COM (2018) 641 final

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Decizia 549/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Ordinul 1499/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Lunca Oltului Drăgoeşti din judeţul Vâlcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Ordinul 1500/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP14 Haret din judeţul Vrancea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018