Rasfoire documente

Decretul 215/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 216/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 217/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 218/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 219/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 220/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 221/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 222/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 223/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 224/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 225/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 226/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 227/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 228/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 229/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 230/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 231/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 232/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 233/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 234/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 235/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 236/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 237/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 238/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 239/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 240/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 241/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 242/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 243/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Decretul 244/2018 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Ordinul 59/2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Ordinul 178/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Hotarirea 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Ordinul 354/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018