Rasfoire documente

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Legea 300/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Decretul 1213/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Hotarirea 177/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Hotarirea 956/2018 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Ordinul 1481/2018 pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Ordinul 1604/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Ordinul 1736/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2018 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Ordinul 134/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Rectificare din 2018 în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 15 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Ordinul 3693/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2018 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Legea 301/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Decretul 1214/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018