Rasfoire documente

Ordinul 1534/2018 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente cave fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Decretul 1207/2018 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Decizia 546/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Hotarirea 940/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Legea 298/2018 privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Hotarirea 941/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Stoica Cristina

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Hotarirea 942/2018 pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Hotarirea 943/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2018

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Hotarirea 944/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Hotarirea 945/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Hotarirea 946/2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Hotarirea 947/2018 privind modificarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate'', pentru anul 2018

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Decizia 306/2018 privind numirea doamnei Ramona-Ioana Bruynseels în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Ordinul 136/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Ordinul 1425/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018