Rasfoire documente

Decizia 497/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (2) fraza a doua teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1045 din 10-dec-2018

Decizia 649/2018 [R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 153 alin. (3) şi art. 243 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum acestea au fost modificate prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 47 din 5 septembrie 2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1045 din 10-dec-2018

Hotarirea 938/2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 1045 din 10-dec-2018

Ordinul 208/2018 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2019

publicat in M.Of. 1045 din 10-dec-2018

Contract-Cadru din 2018 pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2019

publicat in M.Of. 1045 din 10-dec-2018

Hotarirea 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

publicat in M.Of. 1045 din 10-dec-2018

Hotarirea 939/2018 pentru modificarea art. 19 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru modificarea art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc''

publicat in M.Of. 1045 din 10-dec-2018