Rasfoire documente

Tratat din 2014 între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Ordonanta urgenta 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Hotarirea 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Hotarirea 1015/2015 pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Legea 350/2015 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Decretul 1064/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Decretul 1073/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Decretul 1074/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Decretul 1075/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Decretul 1076/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Decretul 1077/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Decretul 1078/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Decretul 1079/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Hotarirea 1016/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015

Hotarirea 1019/2015 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2016, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015