Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015

Ordonanta urgenta 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015

Ordonanta urgenta 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015

Ordinul 1737/2015 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015

Ordonanta urgenta 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015

Hotarirea 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015

Ordinul 2123/2015 privind aprobarea instrucţiunilor pentru emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015

Ordinul 4153/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.075/2015

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015

Norma 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015