Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov

publicat in M.Of. 984 din 30-dec-2015

Procedura din 2015 privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare

publicat in M.Of. 984 din 30-dec-2015

Ordinul 3834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare

publicat in M.Of. 984 din 30-dec-2015

Hotarirea 1002/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 984 din 30-dec-2015

Decizia 391/2015 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Alexandra Patricia Braica din funcţia de secretar de stat pentru activitatea de dialog social la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

publicat in M.Of. 984 din 30-dec-2015

Ordinul 4115/2015 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

publicat in M.Of. 984 din 30-dec-2015

Circulara 38/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Coroana reginei Maria

publicat in M.Of. 984 din 30-dec-2015