Rasfoire documente

Decretul 1061/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 973 din 29-dec-2015

Decretul 1069/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 973 din 29-dec-2015

Ordinul 3737/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului ''Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate''

publicat in M.Of. 973 din 29-dec-2015

Ordinul 4114/2015 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul Programului ''Prima Casă'', a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 973 din 29-dec-2015

Decizia 1145/2015 privind identificarea pieţei relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură

publicat in M.Of. 973 din 29-dec-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015

publicat in M.Of. 973 din 29-dec-2015

Legea 355/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 973 din 29-dec-2015

Ordinul 3775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central

publicat in M.Of. 973 din 29-dec-2015

Legea 347/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 973 din 29-dec-2015