Rasfoire documente

Ordinul 3704/2015 privind stabilirea elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum şi a modelului declaraţiei

publicat in M.Of. 972 din 29-dec-2015

Ordinul 3735/2015 pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans

publicat in M.Of. 972 din 29-dec-2015

Ordinul 3772/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice

publicat in M.Of. 972 din 29-dec-2015

Ordinul 4031/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 ''Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României''

publicat in M.Of. 972 din 29-dec-2015

Ordinul 2067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 ''Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României''

publicat in M.Of. 972 din 29-dec-2015

Ordinul 4087/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 972 din 29-dec-2015

Ordinul 181/2015 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015

publicat in M.Of. 972 din 29-dec-2015

Ordinul 2069/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 972 din 29-dec-2015