Rasfoire documente

Legea 345/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Decretul 1059/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Hotarirea 91/2015 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie COM (2015) 339 final

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Hotarirea 92/2015 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energiei COM (2015) 340 final

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Hotarirea 93/2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701 final

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Ordinul 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Hotarirea 1264/2015 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Norma 32/2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Ordinul 1999/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'' la solicitarea persoanelor fizice şi juridice

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Ordinul 4109/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2016

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Procedura din 2015 privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Hotarirea 1323/2015 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015