Rasfoire documente

Regulament din 2015 de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Ordinul 1736/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''Medserv Min'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Legea 341/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Decretul 1055/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Legea 343/2015 pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Decretul 1057/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Legea 344/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Decretul 1058/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Legea 354/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Decretul 1068/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Ordinul 4080/2015 privind abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.642/2013 privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Hotarirea 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Ordinul 4078/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''Medserv Min'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Ordinul 3039/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''Medserv Min'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Legea 342/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Decretul 1056/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015