Rasfoire documente

Tratat din 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea

publicat in M.Of. 978 din 30-dec-2015

Tratat din 2014 între România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate

publicat in M.Of. 978 din 30-dec-2015

Ordinul 3637/2015 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia

publicat in M.Of. 978 din 30-dec-2015

Metodologie din 2015 de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia

publicat in M.Of. 978 din 30-dec-2015

Legea 348/2015 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 978 din 30-dec-2015

Decretul 1062/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 978 din 30-dec-2015

Legea 349/2015 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 978 din 30-dec-2015

Decretul 1063/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 978 din 30-dec-2015

Lista din 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 978 din 30-dec-2015