Rasfoire documente

Legea 356/2015 pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015

Decretul 1070/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015

Legea 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015

Decretul 1071/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015

Ordinul 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015

Ordinul 3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015

Ordinul 3743/2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015

Ordinul 1502/2015 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015

Ordinul 1703/2015 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015

Instructiuni din 2015 pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015

Procedura din 2015 privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015

Regulamentul 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015