Rasfoire documente

Norma 31/2015 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri si construcţii, deţinute de asigurători

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Norma 29/2015 privind Registrul asigurătorilor - reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Norma 30/2015 privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Hotarirea 1324/2015 pentru completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Hotarirea 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Ordinul 2066/2015 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Norma 33/2015 privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Ordinul 4032/2015 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Norma 37/2015 privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Norma din 2015 privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015