Rasfoire documente

Decretul 1053/2015 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 962 din 24-dec-2015

Hotarirea 988/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 962 din 24-dec-2015

Hotarirea 990/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2015

publicat in M.Of. 962 din 24-dec-2015

Ordinul 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management

publicat in M.Of. 962 din 24-dec-2015

Ordinul 5856/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ''Marin Drăcea'', aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

publicat in M.Of. 962 din 24-dec-2015

Ordonanta urgenta 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

publicat in M.Of. 962 din 24-dec-2015