Rasfoire documente

Decizia 695/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1)-(3) şi (8)-(10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 966 din 28-dec-2015

Decizia 698/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 151 alin. (4) raportate la prevederile art. 82 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 966 din 28-dec-2015

Hotarirea 923/2015 privind aprobarea stemei comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 966 din 28-dec-2015

Hotarirea 944/2015 privind aprobarea stemelor comunelor Băgaciu şi Sânger, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 966 din 28-dec-2015

Hotarirea 956/2015 privind aprobarea stemelor comunelor Drăgoteşti şi Ghidici, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 966 din 28-dec-2015

Ordinul 2001/2015 privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2015 pentru fiecare instalaţie din sectorul staţionar în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

publicat in M.Of. 966 din 28-dec-2015

Decizia 3/2015 privind eliberarea unor persoane din funcţia de membru al Comisiei Electorale Centrale, respectiv desemnarea altor persoane ca membri ai Comisiei Electorale Centrale pe locurile rămase vacante

publicat in M.Of. 966 din 28-dec-2015