Rasfoire documente

Hotarirea 987/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015

Hotarirea 993/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015

Hotarirea 1001/2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană în cadrul Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' (POSDRU) 2007-2013

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015

Decizia 386/2015 privind numirea domnului Radu Horia Dorcioman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015

Ordinul 3736/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015

Ordinul 3740/2015 privind condiţiile de delegare a competenţei de soluţionare a contestaţiilor altui organ de soluţionare

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015

Hotarirea 994/2015 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015

Ordonanta urgenta 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015

Metodologie din 2015 privind modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv din aplicaţiile de plată nr. 40 şi 41 aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115 din cadrul Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' (POSDRU)

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015

Procedura din 2015 privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015