Rasfoire documente

Hotarirea 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 952 din 22-dec-2015

Ordinul 2008/2015 privind aprobarea Instrucţiunii pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

publicat in M.Of. 952 din 22-dec-2015

Ordinul 3647/2015 privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul organizării activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii

publicat in M.Of. 952 din 22-dec-2015

Ordinul 3648/2015 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

publicat in M.Of. 952 din 22-dec-2015

Ordinul 3649/2015 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

publicat in M.Of. 952 din 22-dec-2015

Ordinul 10/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială

publicat in M.Of. 952 din 22-dec-2015

Instructiuni din 2015 pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

publicat in M.Of. 952 din 22-dec-2015