Rasfoire documente

Decizia 374/2015 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 951 din 22-dec-2015

Hotarirea 981/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 134/2015 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015

publicat in M.Of. 951 din 22-dec-2015

Hotarirea 982/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei ''Comorile României'' în Republica Populară Chineză

publicat in M.Of. 951 din 22-dec-2015

Decizia 372/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Ecaterina Coruţ a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

publicat in M.Of. 951 din 22-dec-2015

Decizia 373/2015 privind eliberarea domnului Dorin Enache Valter din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 951 din 22-dec-2015

Ordinul 4043/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice

publicat in M.Of. 951 din 22-dec-2015

Regulamentul 13/2015 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 951 din 22-dec-2015

Ordonanta urgenta 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 951 din 22-dec-2015

Hotarirea 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

publicat in M.Of. 951 din 22-dec-2015