Rasfoire documente

Decizia 814/2015 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Norme Metodologice din 2015 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Decizia 686/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Decizia 638/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Decizia 684/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 134 din Legea societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Ordinul 4018/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Ordinul 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 26 martie 2015

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Ordinul 2031/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015