Rasfoire documente

Legea 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Decretul 1060/2015 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Hotarirea 117/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa COM (2015) 192

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Ordinul 1306/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Sere şi Pepiniere CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Ordinul 1307/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Informatică Feroviară'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Ordinul 4385/2015 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' 2007-2013

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Ordinul 4387/2015 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013''

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Ordinul 5992/2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Ordinul 4076/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Sere şi Pepiniere CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Ordinul 3038/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Sere şi Pepiniere CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Ordinul 4077/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Informatică Feroviară'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Ordinul 3037/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Informatică Feroviară'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Ordinul 1566/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015

Ordinul 1073/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 956 din 23-dec-2015