Rasfoire documente

Ordinul 1778/2015 privind modificarea unor ordine în sensul prelungirii perioadei de implementare

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Decretul 1048/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Ordinul 4044/2015 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţia prevăzută la art. 336 alin. (1) lit. t) şi de a aplica sancţiunea prevăzută la art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Legea 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Ordinul 166/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2015

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Ordinul 170/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea ''Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud'' - S.A.

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Ordinul 171/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea ''Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud'' - S.A.

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Ordinul 172/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea '' Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord'' - S.A.

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Ordinul 173/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea ''Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord'' - S.A.

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Ordinul 168/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea ''Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord'' - S.A.

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Ordinul 169/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea ''Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord'' - S.A.

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Ordinul 174/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea ''Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord'' - S.A.

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Ordinul 175/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea ''CEZ Distribuţie'' - S.A.

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015

Ordinul 167/2015 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

publicat in M.Of. 940 din 18-dec-2015