Rasfoire documente

Ordinul 4028/2015 privind modificarea art. 2 alin. (4) din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015

Legea 317/2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015

Decretul 983/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015

Legea 334/2015 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015

Decretul 1002/2015 privind promulgarea Legii pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015

Legea 335/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015

Decretul 1003/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015

Decizia 675/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015

Decizia 694/2015 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015

Decizia 731/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015

Circulara 37/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicată împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Catedralei romano-catolice Sfântul Iosif din Bucureşti

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015

Circulara 39/2015 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2015

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015

Hotarirea 5bis/2015 pentru înfiinţarea funcţiei onorifice de ''Preşedinte de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România''

publicat in M.Of. 948 din 22-dec-2015