Rasfoire documente

Decizia 34/2015 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă, privind posibilitatea actualizării în cadrul executării silite a cheltuielilor de judecată stabilite printr-o hotărâre judecătorească şi stabileşte că: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă, cheltuielile de judecată se circumscriu noţiunii de obligaţie principală în titlul executoriu şi pot fi supuse actualizării în cadrul executării silite

publicat in M.Of. 945 din 21-dec-2015

Legea 332/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 945 din 21-dec-2015

Decretul 1000/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 945 din 21-dec-2015

Legea 333/2015 privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez

publicat in M.Of. 945 din 21-dec-2015

Decretul 1001/2015 pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez

publicat in M.Of. 945 din 21-dec-2015

Legea 337/2015 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

publicat in M.Of. 945 din 21-dec-2015

Decretul 1005/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

publicat in M.Of. 945 din 21-dec-2015

Decretul 981/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 945 din 21-dec-2015

Decretul 1051/2015 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 945 din 21-dec-2015

Hotarirea 47/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

publicat in M.Of. 945 din 21-dec-2015

Ordinul 1682/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 945 din 21-dec-2015

Ordinul 2828/2015 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 945 din 21-dec-2015