Rasfoire documente

Hotarirea 964/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

publicat in M.Of. 933 din 17-dec-2015

Hotarirea 965/2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale ''Loteria Română'' - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 933 din 17-dec-2015

Hotarirea 109/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: Lucrând împreună pentru locuri de muncă şi creştere economică: Rolul băncilor naţionale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de investiţii pentru Europa COM (2015) 361

publicat in M.Of. 933 din 17-dec-2015

Hotarirea 110/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Plan de acţiune privind edificarea unei Uniuni a pieţelor de capital COM (2015) 468

publicat in M.Of. 933 din 17-dec-2015

Hotarirea 111/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea şi de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 COM (2015) 472

publicat in M.Of. 933 din 17-dec-2015

Hotarirea 112/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii COM (2015) 473

publicat in M.Of. 933 din 17-dec-2015

Decretul 988/2015 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ''Nicolae Iorga'' al Judeţului Botoşani

publicat in M.Of. 933 din 17-dec-2015

Decretul 989/2015 pentru numirea în funcţia de procuror şef adjunct al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 933 din 17-dec-2015

Hotarirea 966/2015 privind alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, a unor sume pentru finanţarea cheltuielilor curente necesare funcţionării Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

publicat in M.Of. 933 din 17-dec-2015