Rasfoire documente

Ordinul 773/2015 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Instructiuni din 2015 privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 - ''Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale'' în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Decizia 351/2015 privind eliberarea domnului Alin Lucian Antochi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Decizia 352/2015 privind eliberarea doamnei Diana Marielissa Voicu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Decizia 353/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Decizia 354/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Decizia 355/2015 pentru numirea domnului Daniel Picu în funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Decizia 356/2015 pentru numirea domnului Călin-Ionuţ Ungur în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Decizia 357/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Rozica-Alina Oprea

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Decizia 358/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii de către domnul Andrei Diaconescu

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Decizia 359/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena-Gabriela Eremia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Decizia 360/2015 privind reintegrarea domnului Balaban Alexandru-Gabriel în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Decizia 361/2015 privind reintegrarea doamnei Georgeta Modiga în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Decizia 362/2015 privind reintegrarea domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Ordinul 374/2015 pentru aprobarea instrucţiunilor privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 - ''Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale'' în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015