Rasfoire documente

Hotarirea 9/2015 pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din România

publicat in M.Of. 930 din 16-dec-2015

Ordinul 168/2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia

publicat in M.Of. 930 din 16-dec-2015

Ordinul 1653/2015 pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa I la MARPOL-Amendament la regula 43), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.256(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014

publicat in M.Of. 930 din 16-dec-2015

Rezolutia MEPC.256(67)/2014 Amendament la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave - Amendament la anexa I la MARPOL (Amendament la regula 43)

publicat in M.Of. 930 din 16-dec-2015

Ordinul 1654/2015 pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa III la MARPOL - Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.257(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014

publicat in M.Of. 930 din 16-dec-2015

Rezolutia MEPC.257(67)/2014 Amendament la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave - Amendament la anexa III la MARPOL (Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată)

publicat in M.Of. 930 din 16-dec-2015

Ordinul 3602/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat ''Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor'', cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

publicat in M.Of. 930 din 16-dec-2015

Ordinul 5575/2015 privind aprobarea unor programe pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 930 din 16-dec-2015

Hotarirea 4/2015 pentru aprobarea completării Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014

publicat in M.Of. 930 din 16-dec-2015