Rasfoire documente

Decretul 996/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Legea 328/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Legea 329/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Decretul 997/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Hotarirea 113/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice şi monetare COM (2015) 600

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Ordinul 1679/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.382(94) din 21 noiembrie 2014, precum şi a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.383(94) din 21 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Rezolutia MSC.382(94)/2014 referitoare la Amendamente la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU)

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Rezolutia MSC.383(94)/2014 referitoare la Amendamente la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989)

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Ordinul 2410/2015 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export a produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, cu dimensiunile 406,40 x l2,70 mm şi cantitatea de 1.073 kg, către firma Larsen&Toubro Limited Piping Center Hariza Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Ordinul 1124/2015 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2016

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Ordinul 1140/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Regulament din 2015 privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015