Rasfoire documente

Hotarirea 972/2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 935 din 17-dec-2015

Decizia 647/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 935 din 17-dec-2015

Decizia 734/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 935 din 17-dec-2015

Hotarirea 967/2015 pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 935 din 17-dec-2015

Hotarirea 968/2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv ''Pandurii'' Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi pentru darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv ''Pandurii'' Târgu Jiu a imobilului trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015

publicat in M.Of. 935 din 17-dec-2015

Hotarirea 969/2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv ''Pandurii'' Târgu Jiu, precum şi pentru transmiterea parţială din aceste imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

publicat in M.Of. 935 din 17-dec-2015

Hotarirea 970/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii ''Metrorex'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 935 din 17-dec-2015

Decizia 363/2015 pentru numirea domnului Victor Giosan în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 935 din 17-dec-2015

Decizia 364/2015 pentru eliberarea domnului Ion Lazăr, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

publicat in M.Of. 935 din 17-dec-2015

Decizia 365/2015 pentru numirea domnului Mircea Valentin în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

publicat in M.Of. 935 din 17-dec-2015