Rasfoire documente

Ordinul 2422/2015 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2244 (2015)

publicat in M.Of. 934 din 17-dec-2015

Rezolutia 2244(2015)/2015 adoptată de Consiliul de Securitate la cea de-a 7541-a întâlnire

publicat in M.Of. 934 din 17-dec-2015

Legea 316/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 934 din 17-dec-2015

Decretul 982/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 934 din 17-dec-2015

Hotarirea 115/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind integrarea şomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă COM (2015) 462

publicat in M.Of. 934 din 17-dec-2015

Ordinul 1548/2015 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 934 din 17-dec-2015

Ordinul 3628/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) ''Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal''

publicat in M.Of. 934 din 17-dec-2015

Hotarirea 6/2015 privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 934 din 17-dec-2015