Rasfoire documente

Decizia 348/2015 privind numirea domnului Mihail Liseţchi în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

publicat in M.Of. 922 din 11-dec-2015

Decizia 747/2015 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi a unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

publicat in M.Of. 922 din 11-dec-2015

Hotarirea 958/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica de interes naţional ''S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Conducta de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti'', judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 922 din 11-dec-2015

Hotarirea 959/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, judeţul Bacău''

publicat in M.Of. 922 din 11-dec-2015

Hotarirea 960/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit''

publicat in M.Of. 922 din 11-dec-2015

Ordinul 1982/2015 pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 252/2015 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului ''Termoficare 2006-2015 căldură şi confort''

publicat in M.Of. 922 din 11-dec-2015

Hotarirea 961/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

publicat in M.Of. 922 din 11-dec-2015