Rasfoire documente

Decizia 340/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015

Decizia 341/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015

Decizia 342/2015 privind eliberarea domnului Mihai Adrian Albulescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015

Decizia 343/2015 privind eliberarea domnului Valentin Aurel Brânzea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015

Decizia 344/2015 privind numirea domnului Gabriel Biriş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015

Decizia 345/2015 pentru numirea domnului Valeriu Ciolan Nicolae în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015

Decizia 346/2015 privind numirea domnului Aristotel Marius Jude în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015

Decizia 347/2015 privind numirea doamnei Georgeta Corina Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015

Ordinul 1058/2015 pentru aprobarea metodologiei şi a formatului de raportare lunară de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a valorii consumului centralizat de medicamente

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015

Ordonanta urgenta 58/2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015

Metodologie din 2015 de raportare lunară de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a valorii consumului centralizat de medicamente

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015