Rasfoire documente

Hotarirea 2/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Hotarirea 3/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Ordinul M.7/2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2014

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Hotarirea 4/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Spre o economie circulară: un program ''deşeuri zero'' pentru Europa COM (2014) 398

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Hotarirea 5/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Progresele înregistrate în ceea ce priveşte finalizarea pieţei interne a energiei COM (2014) 634 final

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Hotarirea 6/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Decizia 685/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33, art. 34 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Decizia 748/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Decizia 751/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Decizia 57/2015 privind numirea domnului Ioan Utiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Decizia 58/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii de către domnul George Diga

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Decizia 59/2015 privind aplicarea mobilităţii domnului Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015