Rasfoire documente

Ordinul 4337/2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

publicat in M.Of. 929 din 15-dec-2015

Legea 319/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 929 din 15-dec-2015

Decretul 985/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 929 din 15-dec-2015

Decizia 350/2015 pentru numirea domnului Florin Marius Tacu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 929 din 15-dec-2015

Ordinul 4040/2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

publicat in M.Of. 929 din 15-dec-2015

Ordinul 4057/C/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice

publicat in M.Of. 929 din 15-dec-2015

Rectificare din 2015 la Decretul nr. 875/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 26 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 929 din 15-dec-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.088/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 septembrie 2015

publicat in M.Of. 929 din 15-dec-2015