Rasfoire documente

Hotarirea 90/2015 privind numirea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 928 din 15-dec-2015

Legea 320/2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 928 din 15-dec-2015

Decretul 986/2015 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 928 din 15-dec-2015

Legea 321/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

publicat in M.Of. 928 din 15-dec-2015

Decretul 987/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

publicat in M.Of. 928 din 15-dec-2015

Decizia 735/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 928 din 15-dec-2015

Hotarirea 963/2015 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

publicat in M.Of. 928 din 15-dec-2015

Decizia 2519/2015 [A] privind recursul împotriva Sentinţei nr. 293 din 24 martie 2015, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 928 din 15-dec-2015