Rasfoire documente

Ordinul 5860/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Ordinul 3497/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Procedura din 2015 privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Decretul 973/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Decretul 974/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Decretul 975/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Decretul 976/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Decretul 977/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Decretul 978/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Decretul 979/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Decretul 980/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Decizia 28/2015 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''în temeiul art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţia europeană a drepturilor omului şi al prevederilor art. 129 din Constituţie, care consacră dreptul la un dublu grad de jurisdicţie în materie penală, atunci când judecata în fond s-a desfăşurat în temeiul vechiului Cod de procedură penală, poate instanţa de apel să dispună trimiterea cauzei la parchet în vederea refacerii urmăririi penale ori a actului de sesizare a instanţei? În acelaşi temei, poate instanţa de apel să dispună excluderea unor probe administrate nelegal în faza de urmărire penală?''

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015