Rasfoire documente

Ordinul 3495/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) ''Notificare privind modificarea anului fiscal''

publicat in M.Of. 914 din 10-dec-2015

Decizia 16/2015 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Covasna Vest

publicat in M.Of. 914 din 10-dec-2015

Ordinul 1498/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

publicat in M.Of. 914 din 10-dec-2015

Ordinul 1499/2015 privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.286/2015 privind desemnarea preşedintelui şi a componenţei Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

publicat in M.Of. 914 din 10-dec-2015

Decizia 39/2015 pentru modificarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 26/2013

publicat in M.Of. 914 din 10-dec-2015

Decizia 50/2015 pentru adoptarea Normei privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar

publicat in M.Of. 914 din 10-dec-2015

Decizia 51/2015 pentru adoptarea Acordului de cooperare privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar

publicat in M.Of. 914 din 10-dec-2015

Acord de cooperare din 2015 privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar

publicat in M.Of. 914 din 10-dec-2015

Decizia 165/2015 privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneraţiilor (procentuale şi minime) prevăzute în Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 432/2006

publicat in M.Of. 914 din 10-dec-2015