Rasfoire documente

Legea 305/2015 privind declararea zilei de 19 februarie ''Ziua Brâncuşi''

publicat in M.Of. 901 din 04-dec-2015

Decizia 322/2015 privind numirea domnului Cristian Ghinea în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, cu atribuţii în domeniul afacerilor europene

publicat in M.Of. 901 din 04-dec-2015

Decretul 910/2015 pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 19 februarie ''Ziua Brâncuşi''

publicat in M.Of. 901 din 04-dec-2015

Legea 306/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 901 din 04-dec-2015

Decretul 911/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 901 din 04-dec-2015

Hotarirea 947/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. - Călători'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 901 din 04-dec-2015

Hotarirea 948/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 901 din 04-dec-2015

Hotarirea 949/2015 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 901 din 04-dec-2015

Decizia 321/2015 privind eliberarea domnului Adrian-Paul Voicu, la cerere, din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 901 din 04-dec-2015

Decizia 29/2015 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă privind interpretarea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 63/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu dispoziţiile Legilor-cadru de salarizare nr. 330/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nr. 285/2010, în sensul de a se lămuri dacă principiile, scopurile şi regulile de aplicare etapizată în perioada de implementare a legilor de salarizare unitară a întregului personal bugetar, cu excepţiile prevăzute de legile-cadru, se opun ca prin lege specială să fie scoasă o categorie de personal bugetar, şi anume cea a cadrelor didactice, din sfera de reglementare unică, implicit de sub protecţia regulilor de calcul şi plată a drepturilor salariale, stabilind salarii mai mici decât cele aflate în plată în decembrie 2009, respectiv aprilie 2011, în condiţiile în care legile unice de salarizare sunt încă în vigoare

publicat in M.Of. 901 din 04-dec-2015