Rasfoire documente

Ordinul 1494/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 900 din 03-dec-2015

Decizia 314/2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor-Viorel Meleşcanu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 900 din 03-dec-2015

Decizia 315/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 900 din 03-dec-2015

Decizia 316/2015 pentru eliberarea domnului Theodor-Mirel Palada din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 900 din 03-dec-2015

Decizia 317/2015 privind eliberarea doamnei Anne-Rose-Marie Jugănaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 900 din 03-dec-2015

Decizia 318/2015 privind numirea doamnei Erika Stanciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 900 din 03-dec-2015

Decizia 319/2015 privind numirea domnului Viorel Traian Lascu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 900 din 03-dec-2015

Decizia 320/2015 privind numirea doamnei Corina Lupu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 900 din 03-dec-2015

Ordinul 1225/2015 privind respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006)

publicat in M.Of. 900 din 03-dec-2015

Ordinul 5780/2015 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Carol Davila'' din municipiul Oneşti

publicat in M.Of. 900 din 03-dec-2015

Hotarirea 58/2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România

publicat in M.Of. 900 din 03-dec-2015

Ordinul 1120/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 900 din 03-dec-2015