Rasfoire documente

Hotarirea 78/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 76/2015 privind bugetul Senatului pe anul 2016

publicat in M.Of. 908 din 08-dec-2015

Decizia 635/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 pct. 288 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 908 din 08-dec-2015

Decizia 641/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011

publicat in M.Of. 908 din 08-dec-2015

Ordinul 364/2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 245/2015 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 91/2015

publicat in M.Of. 908 din 08-dec-2015

Ordinul 5873/2015 pentru abrogarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.393/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

publicat in M.Of. 908 din 08-dec-2015

Ordinul 164/2015 privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional, conform modelului de separare a proprietăţii

publicat in M.Of. 908 din 08-dec-2015

Ordinul 165/2015 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013

publicat in M.Of. 908 din 08-dec-2015