Rasfoire documente

Ordinul 1501/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul public naţional al preţurilor

publicat in M.Of. 904 din 07-dec-2015

Legea 301/2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă

publicat in M.Of. 904 din 07-dec-2015

Decretul 880/2015 pentru promulgarea Legii privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă

publicat in M.Of. 904 din 07-dec-2015

Decretul 918/2015 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 904 din 07-dec-2015

Decizia 14/2015 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 904 din 07-dec-2015

Decizia 633/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. e) şi g), art. 2 pct. 8, 27, 38 şi 42 şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 2 lit. l) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 904 din 07-dec-2015

Decizia 636/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu funcţia de judecată, ale art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi ale art. 348 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 904 din 07-dec-2015

Ordinul 154/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 904 din 07-dec-2015