Rasfoire documente

Decizia 659/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi (7) şi art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 892 din 27-noi-2015

Decizia 696/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) prima teza sintagma finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 892 din 27-noi-2015

Ordinul 2196/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 892 din 27-noi-2015

Regulamentul 12/2015 privind modificarea părţii introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013

publicat in M.Of. 892 din 27-noi-2015

Ordinul 513/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 892 din 27-noi-2015

Ordinul 159/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare a capacităţii şi de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea III-Negru Vodă II

publicat in M.Of. 892 din 27-noi-2015

Metodologie din 2015 de alocare a capacităţii şi de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea III-Negru Vodă II

publicat in M.Of. 892 din 27-noi-2015